دلنوشته های دلنشین

تو مرا می فهمی بهتر از برگ درخت بهتر از آب روان تو پر از لبخندی تو پر از حس خدا

دلنوشته های دلنشین

تو مرا می فهمی بهتر از برگ درخت بهتر از آب روان تو پر از لبخندی تو پر از حس خدا

دلنوشته های دلنشین

حالم خوب است...
اما در حالت خنثی به سر میبرم...
نه خوشحالم...نه ناراحت...افسرده هم نیستم...
خنثی و بیخیال...
حال این روزهایم را دوست دارم..نگران نیستم...دلهره ندارم
از همه مهم تر درگیر هـــــــــــیچکــــــــــ ـــس نیستم...
هادی

سامانه پیامکی
محبوب ترین مطالب
نویسندگان

۳ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است

۲۹
آبان
۹۲


تو هیچ می دانی بزرگ ترین درنده دنیا کیست؟ 


لابد خواهی گفت شیر.


نه، به هیچ وجه! 


بزرگ ترین درنده دنیا آدم است. 
آزادی یا مرگ - نیکوس کازانتزاکیس - ترجمه ی محمد قاضی
-
  • هادی
۲۹
آبان
۹۲

  • هادی
۰۴
آبان
۹۲

مراقب باش ، روزگار هلتمیدهد


اما قرار نیست تو بیفتی


اگر خودت را به آسمان گره زده


باشی،اوج می گیری


به همین سادگی . . .


  • هادی